Pinus strobus ‘Louie’

25.00

Veimuta priede

Vainags: plati piramidāls
Augstums: 2.5m
Platums: 1m
Skujas: dzeltenas
Gada pieaugums: ~8-15cm gadā
Augšanas apstākļi: saulē, viegli mitrā, irdenā un ūdens caurlaidīgā augsnē