Pinus sylvestris ‘Xavery’ (syn. ‘Ksawerow’)

Parastā priede

Vainags: plati piramidāls, blīvs
Augstums: 90cm
Platums: 50cm
Skujas: zaļas
Gada pieaugums: ~5-10cm gadā
Augšanas apstākļi: saulē, viegli mitrā, irdenā un ūdens caurlaidīgā augsnē

Šis produkts pašlaik nav pieejams.